Rapporter og analyser

Indsigt i booking adfærden hjælper dig med at forstå
dine behov for kontorarealer, mødelokaler og
arbejdspladser. Data præsenteres elegant og kan
tages ud på forskellige enheder.